PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Uslov za prijavu na ovaj program je da imate završenu srednju medicinsku školu i to opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer. Takođe je neophodno da imate položen državni ispit.
Program zahteva svakodnevno prisustvovanje predavanjima koja traju po 3 sata svakoga ranog dana i održavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Za više informacija pogledajte često postavljana pitanja
Ako ispunjavate gore navedene uslove, možete se prijaviti na program putem ovog formulara:

*Obavezna polja
Prijavi se